V Pardubicích proběhlo setkání dětských ortopedů

10.10.2018
Ortopedické oddělení Pardubické nemocnice pořádalo 17. pracovní schůzi sekce dětské ortopedie při České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Velkému zájmu a hojné účasti se těšila 17. pracovní schůze sekce dětské ortopedie při České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Tradiční podzimní odborné setkání v letošním roce pořádalo ortopedické oddělení Pardubické nemocnice. Konalo se 5. a 6. října v kongresovém centru Golf & Spa Resortu Kunětická Hora v Dřítči. Dominantním tématem byla problematika onemocnění kyčelního kloubu v dětském věku.

„Setkání se zúčastnilo více než osmdesát odborníků, zejména ortopedů. Byli mezi nejen lékaři z Česka, ale také ze Slovenska. Kromě vysokého počtu účastníků byla potěšitelná i aktivní účast klinických pracovišť z fakultních nemocnic Hradec Králové, Motol, Bulovka, Plzeň či Brno,“ uvedl primář ortopedického oddělení Pardubické nemocnice a zároveň odborný garant akce Petr Hoza a dodal: „Setkání se zúčastnil i prezident České společnosti pro ortopedii a traumatologii a předseda sekce dětské ortopedie, profesor Jiří Chomiak. V závěru odborného setkání hodnotil velice pozitivně celou akci, což nás pochopitelně velmi potěšilo.“

V sobotním odborném programu zaznělo 24 přednášek. Značná pozornost byla věnována zejména onemocněním kyčelního kloubu u dětských pacientů. „Je to velice aktuální problematika a zároveň také velmi závažná. Jedná se o těžké zdravotní obtíže, které mohou mít i fatální důsledky. Bohužel občas jsou tato onemocnění podceňována, zřejmě vlivem nedostatku informací. Proto je určitě velice vhodné se na odborných setkáních věnovat tomuto tématu a rozšiřovat informovanost,“ uvedl primář Hoza.

Ortopedické oddělení Pardubické nemocnice bylo nejen organizátorem celé akce, ale jeho lékaři přispěli i odborného programu a podělili se se svými kolegy o své poznatky a zkušenosti prostřednictvím tří přednášek. Věnovali se nestabilitě patelly u dětí, osteochondrálním lézím u dětí a závažným následkům dětských úrazů. Další dvě sdělení na téma poruchy růstu u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) a postenterické artritidě připravili pardubičtí dětští lékaři. „Na léčbě pacientů v dětském věku se společně podílejí ortopedi a pediatři. Platí to zejména v oblasti revmatologie a u zánětlivých onemocnění kloubů. Proto jsme rádi, že kromě našich lékařů si přednášky připravili i kolegové z dětského oddělení,“ uvedl primář Hoza.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Pardubicka