Kardiologické oddělení Pardubické nemocnice pořádá 22. krajský seminář

09.10.2018
Kardiologické oddělení interní kliniky Pardubické nemocnice bude 11. října 2018 pořádat již 22. krajský kardiologický seminář.

Téma semináře, který se koná 11. října 2018 v Rytířských sálech na Zámku Pardubice, je mírně odlišné od seminářů minulých. Dne 1. 9.1998 v Pardubické nemocnici vzniklo kardiologické oddělení. Od jeho založení letos uplynulo již 20 let, což je příležitost k ohlédnutí se zpět a také k bilancování. Jak je ale patrné z přiloženého programu, seminář „20 let kardiologického oddělení v Pardubické nemocnici“ nebude jenom vzpomínkový. Chceme představit především současnost pracoviště a také se podívat do budoucna.

Nedílnou součástí semináře je i společenský program. Jednak koncert, na kterém zazní vrcholné dílo komorní tvorby Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet č. 12, F-dur zvaný „Americký“ v podání našeho špičkového hudebního souboru Heroldova kvarteta. A jednak raut, který kromě občerstvení poskytne i prostor k neformálním diskuzím a vzájemnému setkávání.

Odborný program

14.00 – 15.00 hodin
P. Vojtíšek (Pardubice): 20 let kardiologického oddělení
M. Bobák (Londýn, UK): Porovnání kontroly hypertenze ve studiích Pardubice-Augsburg a HAPIEE
J. Matějka (Pardubice): Program elektivních koronarografií na kardiologickém oddělení
15.00 – 15.30 hodin

Přestávka

15.30 – 16.30 hodin
A. Havlíček (Pardubice): Opakovaná katétrová ablace u pacientů s fibrilací síní
I. Varvařovský (Pardubice): Nejúčinnější prevence kryptogenní mozkově příhody: uzávěr PFO. Komu, kdy a jak
J. Vondrák (Pardubice): 3D echokardiografie v provozu kardiologického oddělení

Společenský program

17.00 – 17.45 hodin: koncert - Heroldovo kvarteto (Petr Zdvihal - 1. housle, Jan Valta – 2. housle, Karel Untermuller – viola, David Havelík – violoncello)
Antonín Dvořák (1841 – 1904): Smyčcový kvartet  č. 12  F - dur, op. 96 „Americký“
Allegro ma non troppo
Lento
Molto vivace
Finale. Vivace ma non troppo

Převzato ODTUD

Aktuálně z Pardubicka